Latest in Tech

Loading...

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Cẩm âm Lai sinh nguyện tố nhất đóa liên 来生愿做一朵莲 tone Sol

Đô-Rê La Sol Fa Mi , Rê Đô Rê
Rê Fa (Fa) Rê Fa, Sol La (la)
Rê La , Rê La Sol ... Rê Sol , Rê Sol Fa
Fa Rê Fa Sol Mi , Rê Đô Rê

Đô-Rê La Sol Fa Mi , Rê Đô Rê
Rê Fa Fa Rê Fa , Sol Đ2 La
Rê La , Rê La Sol ..  Rê Sol , Rê Sol Fa
Fa Rê Fa Sol Mi , Rê Đô Rê

Điệp khúc
La Đ2 R2 , F2 M2 R2 Đ2 R2
La Đ2 R2 , F2 R2 Đ2 La Sol La
La Đ2 R2 (R2) La Sol , Sol-La Đ2 La Sol Fa
Đô Rê Fa , La Sol Fa Sol La

La Đ2 R2 , F2 M2 R2 Đ2 R2
La Đ2 R2 , F2 R2 Đ2 La Sol La
La Đ2 R2 (R2) La Sol , Sol-La Đ2 La Sol Fa
Đô Rê Fa La Sol , Mi Đô Rê

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Cẩm âm sáo mã can - 套马杆 tone F (Đô)

Video test sáo mã can - 套马杆

Link Beat Online: https://drive.google.com/file/d/0BzSZv9v6UaujTVFvMUZvempSTzA/view

Tone F ( Đô )
给 我 一 片 蓝 天 一 轮 初 升 的 太 阳
Sol Sol Sol Sib Đ2 R2 F2 R2 Đ2 Đ2 Fa La Sol
给 我 一 片 绿 草 绵 延 向 远 方
Sib Sib Sib Sol Sib-Đ2 R2-F2 S2 F2 R2 Đ2 R2
给 我 一 只 雄 鹰 一 个 威 武 的 汉 子
R2 S2 S2 Sib2 Sib2 S2 F2 R2 R2 R2 F2 Đ2 F2 S2 F2 R2
给 我 一 个 套 马 杆
Sol Sol Sib Sib Đ2 Đ2 R2 Đ2
攥 在 他 手 上
Đ2 Đ2 R2 Fa Sol 

给 我 一 片 白 云 一 朵 洁 白 的 想 象
Sol Sol Sol Sib Đ2 R2 F2 R2 Đ2 Đ2 Fa La Sol
给 我 一 阵 清 风 吹 开 百 花 香
Sib Sib Sib Sol Sib-Đ2 R2-F2 S2 F2 R2 Đ2 R2
给 我 一 次 邂 逅 在 青 青 的 牧 场
R2 S2 S2 Sib2 Sib2 S2 F2 R2 R2 F2 Đ2 F2 S2 F2 R2 

套 马 的 汉 子 你 威 武 雄 壮  |  (套马的汉子你在我心上)
S2 S2 S2 Sib2 Sib2 S2 F2 R2 R2 F2 Đ2 F2 S2 F2 R2
飞 驰 的 骏 马 像 疾 风 一 样  |  (我愿融化在你宽阔的胸膛)
Đ2 Đ2 Đ2 R2 F2 Đ2 Đ2 Đ2 S2 F2 R2

一 望 无 际 的 原 野 随 你 去 流 浪
S2 S2 S2 Sib2 Sib2 Sib2 S2 F2 R2 F2 Đ2 F2 S2 F2 R2
你 的 心 海 和 大 地 一 样 宽 广 |  (所有的日子像你一样晴朗)
Sol Sol Sib Sib Sib Đ2 Đ2 R2 Đ2 Đ2 Fa La Sol

Tone Bb ( Fa )
Rê Rê Rê Fa Sol La Đ2 La Sol Sol Đô Mi Rê
Fa Fa Fa Rê Fa-Sol La-Đ2 R2 Đ2 La Sol La
La R2 R2 F2 F2 R2 Đ2 La La La Đ2 Sol Đ2 R2 Đ2 La

Rê Rê Fa Fa Sol Sol La Sol
Sol Sol La Đô Rê

Rê Rê Rê Fa Sol La Đ2 La Sol Sol Đô Mi Rê
Fa Fa Fa Rê Fa-Sol La-Đ2 R2 Đ2 La Sol La
La R2 R2 F2 F2 R2 Đ2 La La Đ2 Sol Đ2 R2 Đ2 La

R2 R2 R2 F2 F2 R2 Đ2 La La Đ2 Sol Đ2 R2 Đ2 La
Sol Sol Sol La Đ2 Sol Sol Sol R2 Đ2 La

R2 R2 R2 F2 F2 F2 R2 Đ2 La Đ2 Sol Đ2 R2 Đ2 La
Rê Rê Fa Fa Fa Sol Sol La Sol Sol Đô Fa Rê

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Cẩm âm Người đến từ triều châu -爱拼才会赢 tone G (sol)

Mình xin giới thiệu với các bạn một bản sheet nhạc hoa của một bài hát rất là quen thuộc . Các bạn cũng biết bài Người đến từ triều châu nhưng bài này chỉ là bài cover lại của bản nhạc hoa khác có tên là 爱拼才会赢 dịch ra chữ hán việt Ái Phanh Tài Hội Doanh(Yêu để dành chiến thắng) . Sau đây mình sẽ dịch sheet hoa và share link beat gốc cho các bạn cùng chơi .


一时失志不免怨叹
Đ2 Đ2-R2 F2 R2 Đ2 R2 F2 R2 Đ2 La 
一时落魄不免胆寒
La La Đ2 R2 R2 Đ2 L2 L2-S2 F2 S2
那通失去希望
F2 S2 L2 L2 S2 L2 S2 F2 S2 F2
每日醉茫茫
R2 S2 S2 S2 F2 R2 Đ2
无魂有体亲像稻草人
R2 Đ2 Đ2 F2 R2 Đ2 Fa La Sol 

人生可比是海上的波浪 
Fa Sol La Đ2 Đ2 La F2 M2 R2 Đ2 R2 F2 S2 L2 
有时起有时落
L2 S2 F2 Đ2 F2 S2 L2 S2
好运歹运
L2 S2 F2 ... S2 F2 R2
 总嘛要照起工来行
S2 R2 F2 F2 F2 R2 Đ2 La Đ2
三分天注定 
Đ2 R2 F2 M2 R2 
七分靠打拼  
L2 L2 L2 L2 S2 
 爱拼才会赢
S2 F2 R2 L2 S2 F2 S2 F2 R2 F2 .
>>> Mua sáo dizi cao cấp

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Cẩm âm Tiểu Thành Cố Sự | 小城故事

Beat online tone G (Sol)https://drive.google.com/file/d/0BzSZv9v6UaujNklGd0dGeUFveTA/view
Beat online tone A4(La):https://drive.google.com/file/d/0BzSZv9v6UaujYmVmVDl4bHVMM2M/view

Nhạc dạo: 
Fa La Sol R2 Đ2 La ~~ La Đ2 La Sol La Fa R2 
Đô Đ2-Đ2 Đ2 La Sol La Đô Rê Đô
Đô Đ2-Đ2 Đ2 La Sol La Đô Rê Đô

小 城 故 事 多
La Đ2 R2-Đ2 R2-F2 R2-Đ2
充 满 喜 和 乐
Đ2 R2 La-Sol La-Đ2 Sol
若 是 你 到 小 城 来
Sol La Đ2 F2 R2 R2-F2 R2-Đ2
收 获 特 别 多
Đ2 Đ2 Sol La Sol Fa

看 似 一 幅 画
La Đ2 R2-Đ2 R2-F2 R2-Đ2
听 像 一 首 歌
Đ2 R2 La-Sol La-Đ2 Sol
人 生 境 界 真 善 美
Sol La Đ2 F2 R2 R2-F2 R2-Đ2
这 里 已 包 括
Đ2 Đ2 Sol La Sol Fa

ĐK:
谈 的 谈
Fa Rê Fa Sol La
说 的 说
Sol La Rê Fa Đô
小 城 故 事 真 不 错
Rê Fa Sol La Đ2 La F2 R2 Đ2
请 你 的 朋 友 
F2 F2 R2 Đ2 Đ2-R2 
一  起  来
Đ2 Đ2-La Sol 
小 城 来 做 客
Đ2 Đ2-R2 La Sol Fa

=====================

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Cẩm âm Chuyện Tình Của Biển Tây【西海情歌】Tone D (La)

Tình ca Tây Hải 


Re fa sol sib sol do2 do2 do2 do2  sib
do2 do2 re2 re2 do2 do2 sib ~ sol
Re fa sol sib do2 do2 do2 do2 sib
Đô2 do2 re2 re2 do2 do2 sib ~ sol
Re fa sol sib sol do2 do2  do2 do2 sib
do2 do2 re2 re2 do2 do2 sib ~ sol
Re fa sol sib sol  do2 do2 do2 do2 sib
Do2 do2  re2 re2 do2 do2 sib ~ sol
ĐK:
sol_sib  do2  re2_fa2 fa2 fa2 re2 fa2 sol2 sol2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2
fa2 sol2 sib2 sib2 sib2 sib2 sib2 sol2 sol2 sib2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2
re2_Fa2 re2 do2 do2 do2 sib sol -- sib do2 do2 do2 re2 fa2_sol2 sol2 fa2-fa2 re2 re2 re2 ---
sib do2 re2_fa2 fa2 fa2 re2 fa2 sol2 sol2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Fa2  sol2 sib2 sib2 sib2 sib2 sib2 sol2 sol2_sib2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2 re2
re2_fa2 re2 do2 do2 do2 sib sol
Sib do2 do2 re2 do2 do2 ~ sib sol ~

Cẩm âm Gặp Anh Là Duyên Phận Của Đời Em | 遇上你是我的缘 - Sáo tone F (Đô)

Video demo


gāo shān xià de qíng gē,  shì zhè wān wān de hé.
Đô-Rê Sol Sib Đ2 Sib Sol Sol,  Sib Sol F2-S2 R2 Đ2 R2
wǒ de xīn zài nà hé shuǐ,,  lǐ yóu..
R2 S2 F2 R2 F2 Đ2 Đ2,,  Sol Sib Đ2..
lán tiān xià de xiāng sī,  shì zhè wān wān de lù.
Đô-Rê Sol Sib Đ2 Sib Sol Sol, Sib Sol F2-S2 R2 Sib Đ2
wǒ de mèng dōu zhuāng, zài háng náng zhōng....
Đô-Rê Đ2 Đ2 Đ2-R2 Sib,  Rê Fa Sol Sib Sol....
--------------------------------
yì qiè děng dài.. bú zài shì děng,, dài..
Fa-Sol Sol F2-S2-F2 F2-S2..  R2 L2 S2 S2-L2 F2-S2 F2 R2.
wǒ de yì shēng,,  jiù xuǎn zé le nǐ.
Fa-Sol Sol Đ2 Sib Đ2,,  Đ2-R2 Sol R2 Sib Sol Fa Sol.
yù shàng nǐ shì wǒ de yuán.. shǒu wàng nǐ shì wǒ de gē,
Sol R2 Đ2 R2 Sib Sol Fa Rê..  S R2 F2 S2 F2 R2 Đ2 R2,
qīn ài de qīn, ài de qīn~ ài~~de~~ wǒ/ ... ài.. nǐ..!
R2 R2 R2 F2,  R2 R2 Đ3-R3 Đ3~Đ3~Sib2~Đ3-Sib2~L2/ ...L2~S2~L2.. F2~R2..!
--------------------------------
jiù xiàng shān lǐ de xuě (eh~eh~eh~eh~heh).. lián. huā....
R2 F2 S2 Sib2-Sib2-l2 (l2~s2~l2~f2~r2)..  F2-S2 S2....
jiù xiàng shān lǐ de xuě (eh~eh~eh~eh~heh).. lián.. huā....
R2 F2 S2 Sib2-Sib2-L2 (l2~s2~l2~f2~r2)..  Đ3~Đ3-R3 S2...
--------------------------------
hēi... hēi... hēi....!
Đ2-R2... F2-S2...  S2....!
=======================
Lời Việt: Gặp anh là định mệnh của đời em

Bản tình ca cao nguyên ấy
Là đây dòng sông uốn lượn
Trái tim em hòa cùng với dòng sông kia
Như bức tranh thiên nhiên ấy
Là đây con đường uốn lượn
Mong ước của em ấy là du ngoạn
Tất cả đợi chờ không còn phải đợi chờ nữa
Kiếp này người em chọn chính là anh
Duyên phận của em là được gặp anh
Dõi theo anh là bài ca của em
Anh yêu ơi….Anh yêu ơi…Anh yêu ơi…
Em yêu anh
Như những bông liên đăng tuyết trên núi kia
Như những bông hoa liên đăng tuyết trên núi kia
Là…La…Lá…La

Cẩm âm Lệ Tình | Nhớ em nhiều hơn - Tone D (La)

Video

R2 F2 M2 R2 Đ2 R2 La
R2 Đ2 R2 F2 M2 M2 Re2 M2 Fa2
F2 S2 La2 La2 La2 La2 S2
F2 M2 R2 M2 Đ2
R2 Fa2 M2 R2 Đ2 R2

R2 F2 M2 R2 Đ2 R2 La
R2 Đ2 R2 F2 M2 M2 R2 M2 Fa2
F2 S2 L2 L2 L2 L2 S2
F2 Mi2 R2 Mi2 Đ2
R2 F2 M2 Đ2
R2 F2 M2 R2 Đ2 R2

La Đ2 R2 L2 S2 F2 M2 F2 F2
F2 M2 R2 R2 Đ2 R2-Mi2 La
La Đ2 R2 L2 S2 F2 M2 F2 F2
F2 M2 R2 R2 Đ2 R2-Mi2 R2

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Cẩm âm Thanh Hoa Sứ (青花瓷) tone D - La

Link beat online : https://drive.google.com/file/d/0BzSZv9v6UaujeXdBVzFiOVh3ZWs/view

素 胚 勾   勒 出 青   花 笔 锋 浓 转 淡
Rế2 Đô2 Là Đô2, Đô2 Là Đô2, Đô2 Là Đô2, La Sòl
瓶 身 描 绘 的 牡 丹 一 如 妳 初 妆
Rế2 Đô2 Là Đô2, Đô2 Là Đô2, Là Mí2 Rê2 Đồ2 Đồ2
冉 冉 檀 香 透 过 窗 心 事 我 了 然
Sol La Mí2,Mí2 Mí2 Rế2 Mí2,Mí2 Rế2 Mí2 Sól2 Mi2
宣 纸 上 走 笔 至 此 搁 一 半
Mí2 Mí2 Mí2 Rê2,Rê2 Rê2 Rê2 Rê2,Đồ2 Rê2

釉 色 渲 染 仕 女 图 韵 味 被 私 藏
Rế2 Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,Đô2 Là Đô2,La Sòl
而 妳 嫣 然 的 一 笑 如 含 苞 待 放
Sòl La Mí2,Sól2 Sól2 Mi2,Sól2 Sól2 Mi2 Rê2 Đồ2 Đồ2
妳 的 美 一 缕 飘 散   去 到 我 去  不 了 的 地 方
Rế2 Đô2 Rê2 Mí2 Rê2 Rê2 Đồ2 Rê2,Đô2 Là Rế2 Đô2 Đô2 Là Đô2,Đô2 Đô2

Khúc nhạc dạo: 
M2 S2 L2 S2 M2 L2 D2 R2 S2 S2 R2 D2 D2 R2 M2 R2 D2 La D2 R2 M2 L2 S2 ~

ĐK:
 天  青 色 等 烟 雨 而 我在 等 妳
Sól2 Sól2 Mi2 Rê2 Mí2 Là,Rê2 Mi2 Sol2 Mi2 Rê2
炊 烟 袅 袅 升 起 隔 江 千 万 里
Sól2 Sól2 Mi2 Rê2 Mi2 Sol,Rê2 Mi2 Sol2 Mi2 Đô2
在 瓶 底 书 汉 隶 仿 前 朝 的 飘 逸
Đồ2 Rê2 Mí2 Sol2 Lá2 Sol2 Mí2 Sol2 Mí2 Mí2 Rê2 Rê2
就 当 我 为 遇 见 妳 伏 笔
Đồ2 Rê2 Đồ2 Rê2,Đồ2 Rê2 Mí2 Sól2 Mi2

天 青 色 等 烟 雨 而 我 在 等 妳
Sól2 Sól2 Mi2 Rê2 Mí2 Là,Rê2 Mi2 Sol2 Mi2 Rê2
月 色 被 打 捞 起 晕 开 了 结 局
Sól2 Sól2 Mi2 Rê2 Mi2 Sol,Rê2 Mi2 Sol2 Mi2 Đô2
如 传 世 的 青 花 瓷 自 顾 自 美 丽
Đồ2 Rê2 Mí2 Sol2 Lá2 Sol2 Mí2 Sol2 Mí2 Mí2 Rê2 Rê2
 妳 眼 带 笑 意
Sól2 Mí2 Rê2 Rê2 Đồ2 Đồ2

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Cẩm âm Hồng Trần Tình Ca (红尘情歌 ) Tone La - Sol

Link Beat Tone Sol G4 


你 知 道 我 曾 爱 着 你
Đ2 Đ2 R2 F2 M2 R2 Đ2 R2
你 知 道 我 还 想 着 你
Đ2 Đ2 R2 F2 M2 R2 Đ2 La
离 别 时 说 好 的 不 哭 泣
Sol Sol La Đ2  La Đ2 R2 La-Sol Fa
 为 什 么 眼 泪 迷 离
R2 R2 Đ2 R2 Đ2 La-R2 Đ2

分 手 时 含 泪 看 着 我
Đ2 Đ2 R2 F2 M2 R2 Đ2 R2
到 现 在 你 是 否 记 得 我
Đ2 Đ2 Đ2 R2 F2 M2 R2 Đ2 La
爱 情 的 故 事 分 分 合 合
Sol Sol La Đ2 La Đ2-R2 La Sol Fa
痛 苦 的 人 不 止 我 一 个
R2 R2 R2 Đ2 R2 Đ2 Sol La Fa

ĐK:
轰 轰 烈 烈 的 曾 经 相 爱 过
F2 S2 L2 L2 S2 F2 L2 S2 F2 R2
卿 卿 我 我 变 成 了 传 说
R2 F2 S2 S2 F2 R2 S2 F2 R2 Đ2
浪 漫 红 尘 中 有 你 也 有 我
Sol La Đ2 Đ2 La Đ2 Đ2-R2 F2 M2 R2
让 我 唱 一 首 爱 你 的 歌
R2 L2 S2 S2 F2 R2 Đ2 R2 F2

分 手 时 含 泪 看 着 我
Đ2 Đ2 R2 F2 M2 R2 Đ2 R2
到 现 在 你 是 否 记 得 我
Đ2 Đ2 Đ2 R2 F2 M2 R2 Đ2 La
爱 情 的 故 事 分 分 合 合
Sol Sol La Đ2 La Đ2-R2 La Sol Fa
痛 苦 的 人 不 止 我 一 个
R2 R2 R2 Đ2 R2 Đ2 Sol La Fa

ĐK:
轰 轰 烈 烈 的 曾 经 相 爱 过
F2 S2 L2 L2 S2 F2 L2 S2 F2 R2
卿 卿 我 我 变 成 了 传 说
R2 F2 S2 S2 F2 R2 S2 F2 R2 Đ2
浪 漫 红 尘 中 有 你 也 有 我
Sol La Đ2 Đ2 La Đ2 Đ2-R2 F2 M2 R2
让 我 唱 一 首 爱 你 的 歌
R2 L2 S2 S2 F2 R2 Đ2 R2 F2

轰 轰 烈 烈 的 曾 经 相 爱 过
F2 S2 L2 L2 S2 F2 L2 S2 F2 R2
卿 卿 我 我 变 成 了 传 说
R2 F2 S2 S2 F2 R2 S2 F2 R2 Đ2
浪 漫 红 尘 中 有 你 也 有 我
Sol La Đ2 Đ2 La Đ2 Đ2-R2 F2 M2 R2
让 我 唱 一 首 爱 你 的 歌
R2 L2 S2 S2 F2 R2 Đ2 R2 F2

大 声 说      我   爱           你
L2 L2 L2   S2-L2 S2-F2  S2
把 你 放    在 心            里
S2 S2 S2  S2 R2-Đ2    Đ2
在 心 里      永 远 有 个          你
L2 L2 L2    S2 L2 S2 F2      S2
这 首 歌      我 要 送 给     你
S2 S2  S2    F2 S2 F2 R2  F2


Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Cảm âm Lạnh lẽo /涼涼 tone A4 & B4 - Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa OST

Link beat : https://drive.google.com/file/d/0BzSZv9v6UaujenpmVXI5NjlNakk/view

Ru ye jian wei liang   fab hua luo di sheng shuang
Sib Sib Sib La Sib    La Sib Sib Sib La Sib 
ni zi yuan fang tiao  wang hao jin suo you guang bu si liang
Đ2 La La La Sol La   Sol La La La Sol La Sol Fa Sol
zi nan xiang wang
Sol Fa Rê Fa Rê

yao yao tao hua liang  qian shi ni zen she xia
Sib Sib Sib La Sib   La Sib Sib Sib La Sib 
zhe yi hai xin mang mang hai gu zuo bu tong bu qian qiang
Đ2 La La La Sol La Sol La La La Sol La Đ2 Sol Fa Sol
dou shi jia xiang
Sol R2 Đ2 Đ2-R2

Liang liang ye se wei ni si nian cheng  he
sol R2 R2 Đ2 R2 F2 R2 Đ2 R2  Sol
Hua zuo chun ni  he hu zhe wo
La La La sib La Rê Fa Sol Fa

Qian qian sui yue fu man ai ren xiu
Sol R2 R2 Đ2 R2 Đ2 R2 F2 R2
Qian qian fang  fei ru shui liu
Đ2 R2 F2 S2   S2 F2 F2-S2

Liang liang tian yi lian yan yi shen hua se
Sol R2 R2 Đ2 R2 F2 R2 Đ2 R2 sol
Luo ra fan chen shang qing zhe wo
La La La Sib La Rê Fa Sol Fa

sheng jie yi du qing jie nan liao zhe jiu de xin hai you ji fen qian
sheng de hen
sol R2 R2 Đ2 R2 Đ2 R2 F2 Sib2 L2 S2 F2 R2 F2
S2 R2 F2 R2 F2 S2
Hai you ji fen qian sheng de hen
S2 F2 R2 F2 Sib2 L2 S2 F2 F2-S2